Uzturēšanās atļauja

Nekustamais īpašums
Ārzemnieks var pieprasīt uzturēšanas atļauju uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, ja ārzemnieks Rīgā vai Jūrmalā, vai Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu vai Stopiņu novadā ir iegādājies un viņam pieder viens funkcionāli saistīts nekustamais īpašums (izņemot gadījumu, kad nekustamais īpašums ir neapbūvēta zeme), kura vērtība ir vismaz 250 000 EUR, vai ārpus minētajām administratīvajām teritorijām — ne vairāk kā divi nekustamie īpašumi (izņemot gadījumu, kad nekustamais īpašums ir neapbūvēta zeme) un katrs no tiem ir viens funkcionāli saistīts nekustamais īpašums, kuru kopējā vērtība ir vismaz 250 000 EUR, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

  • viņam nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu,
  • kopējās nekustamo īpašumu vērtības samaksa veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā,
  • nekustamais īpašums iegādāts no Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai Šveices Konfederācijā reģistrētas juridiskās personas, kura ir nodokļu maksātāja Latvijas Republikā Latvijas Republikas nodokļu jomu reglamentējošo normatīvo aktu izpratnē, vai no fiziskās personas, kura ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības pilsonis vai ārzemnieks, kurš Latvijas Republikā uzturas ar derīgu Latvijas Republikas izsniegtu uzturēšanās atļauju,
  • nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība tā iegādes brīdī ir ne mazāka par 80 000 EUR. Ja ārzemnieks iegādājies divus nekustamos īpašumus ārpus Rīgas vai Jūrmalas, vai Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu vai Stopiņu novada, katra nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība tā iegādes brīdī ir ne mazāka par 40 000 EUR. Ja kadastrālā vērtība ir mazāka par šajā apakšpunktā norādīto, nekustamā īpašuma vērtība saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību nedrīkst būt mazāka par 250 000 EUR vai, ja ārzemnieks iegādājies divus nekustamos īpašumus, — katra nekustamā īpašuma tirgus vērtība nedrīkst būt mazāka par 125 000 EUR,
  • viņš, pieprasot pirmreizēju termiņuzturēšanās atļauju, samaksā valsts budžetā 5% no nekustamā īpašuma vērtības,
  • nekustamā īpašuma sastāvā neietilpst lauksaimniecībā izmantojamā zeme vai meža zeme;

 
 
Investīcijas uzņēmuma pamatkapitālā
Ārzemniekam ir iespēja saņemt uzturēšanas atļauju:
Uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, ja viņš ir veicis ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, to palielinot, vai ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, dibinot jaunu kapitālsabiedrību, un ir samaksājis valsts budžetā 10 000 EUR, kā arī veiktais ieguldījums ir vismaz:

  1. 50 000 EUR un tas veikts kapitālsabiedrībā, kura nodarbina ne vairāk kā 50 darbinieku un kuras gada apgrozījums vai gada bilance nepārsniedz 10 miljonus EUR. Saistībā ar ieguldījumu vienas kapitālsabiedrības pamatkapitālā termiņuzturēšanās atļauju izsniedz ne vairāk kā 10 ārzemniekiem, ja katrs no viņiem ir veicis šajā punktā noteikto ieguldījumu un samaksājis valsts budžetā 10 000 EUR,
  2. 100 000 EUR un tas veikts kapitālsabiedrībā, kura nodarbina vairāk nekā 50 darbinieku un kuras gada apgrozījums vai gada bilance pārsniedz 10 miljonus EUR. Samaksātie nodokļi ir ne mazāk par 1000 000 EUR un ir samaksāts valsts budžetā 10 000 EUR.
  3. 100 000 EUR un tas veikts kapitālsabiedrības pamatkapitālā, kura kopā ar vienu vai vairākiem meitas uzņēmumiem, kas reģistrēti Latvijas Republikā, nodarbina vairāk nekā 50 darbinieku un to kopējais gada apgrozījums vai gada bilance pārsniedz 10 miljonus EUR. Samaksātie nodokļi ir ne mazāk par 1000 000 EUR un ir samaksāts valsts budžetā 10 000 EUR.


Ja ārzemnieka nodokļu (VID) parāds pārsniedz 150 EUR, tad Uzturēšanas Atļauja var tikt anulēta. 

Imigrācijas likuma redakcijā, kas stājas spēkā 1. jūlijā, ir noteikts:
- ārzemniekam, pirmo reizi atjaunojot TUA saistībā ar nekustamā īpašuma iegādi, iemaksa 5000 eiro apmērā valsts budžetā nebūs jāveic(ja nekustamais īpašums iegādāts līdz 31.08.2014).
Ordo Agency sniedz konsultācijas par Latvijas uzturēšanas atļaujas saņemšanu.Mēs palīdzam tās noformēšanā un piemeklējam nekustamos īpašumus Latvijā!
 
Pēc papildus informācijas lūdzu zvanīt pa tālruni (+371) 67099099

Grezna rezidence – kā radīta harmoniskai dzīvei Klusajā centrā
Elizabeth - Elizabetes iela 3
Mierpilna dzīve starp galvaspilsētu un jūru
Slokas iela 130A
Nepalaidiet garām iespēju noīrēt apartamentus ilgtermiņā!
ILGTERMIŅA ELITĀRU APARTAMENTU ĪRE
Pilnvērtīgas un bagātas dzīves filozofija
Dzīvokļi Jūrmalā, Dzintari 34
Saulaini apartamenti ar Jūrmalas dvēseli
Dzintaru prospekts 36, Jūrmala
Piejūras apartamenti ar slaveno parku auru
Jūrmala, Dzintari, Dzintaru prospekts 28, Park Residences
LV
Strelnieku iela 7-1, Rīga, LV-1010      tālr.